H3C S10500X系列交换机产品是我们公司与新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)合作的面向云计算数据中心核心、下一代园区网核心和城域网汇聚而专门设计开发的核心交换产品。


                                   
                                              S10500X系列以太网核心交换机